Tarraco Ponent

Assessoria d'empreses

Assessoria fiscal

La millor planificació fiscal per a la teva empresa

Assessoria comptable

Presentació de libres i comptes anuals als òrgans corresponents

Assessoria laboral

Gestió de nòmines, assegurances socials, contractes, altes i baixes a la seguretat social...

Rafael Pérez Gutiérrez